1936 lustrum

In 1936 vierde het Genootschap zijn 175-jarig bestaan.
Voor deze gelegenheid hield De Blécourt een rede die u hier, inclusief bijlages, kunt downloaden als pdf: rede De Blécourt (1936).
Daarnaast is er toen een lustrumfoto gemaakt, en op één van de exemplaren zijn achterop enkele namen van gefotografeerden genoteerd.

 

1936 Lustrumfoto PEIP
Het lustrumfeest voor het 175-jarig bestaan (1936)

 

v.l.n.r. zittend voorste rij:

Keverling Buisman (notaris)
Van der Leeuw (rector magnificus)
Cohen (erelid)
De Blécourt (feestspreker)
W.W. Feith (voorzitter)
Fockema Andreae (commissaris der Koningin)
De Marees van Swinderen (erelid)
Cort van der Linden (burgemeester van stad Groningen)

 

 

1936 Lustrumfoto PEIP namen op achterzijde