Agenda

De bijeenkomsten vinden - tenzij anders vermeld - plaats op de volgende lokatie: Prinsenzaal, Prinsenhof, Martinikerkhof te Groningen

28 november 2023
20:00 uur
vergadering en vertoog door: de heer prof.dr. W.J.M. Voermans > "Onze constitutie"


31 oktober 2023
20:00 uur
vergadering en vertoog door: mevrouw prof.mr.drs. C.M.D.S. Pavillon > "Een privaatrechtelijke tik op de vingers? Over hoe de civiele rechter zich langzaamaan tot consumententoezichthouder ontpopte"


26 september 2023
20:00 uur
vergadering en vertoog door: de heer mr.dr. K. Manusama > "Democratie van het Wilde Westen - Recht, Racisme en Religie: een democratie onder druk"


28 maart 2023
20:00 uur
vergadering en vertoog door: mevrouw mr. W. van der Velde > "Oorlogswrakken en munitie in de Noordzee. Voor wie is deze erfenis?"

 

28 februari 2023
20:00 uur
vergadering en vertoog door: de heer prof.mr. B. Wessels > "Rembrandt - Het juridische en financiële leven van een ondernemer/kunstenaar in de 17e eeuw"


28 januari 2023
19:30 uur
ordentelijk souper

28 januari 2023
16:30 uur
jaarvergadering

29 november 2022
20:00 uur
vergadering en vertoog door: de heer dr.mr. H.H. Runia > "Eduard Maurits Meijers en het Nieuw Burgerlijk Wetboek, na het Gedenkboek (1938) en voor Theresienstadt (1944)

25 oktober 2022
20:00 uur
vergadering en vertoog door: mevrouw mr.dr. W.F. van Hattum > "Waarom een herbeoordelingsmechanisme voor levenslange straffen?"

27 september 2022

20:00 uur
vergadering en vertoog door: mevrouw dr.mr. W.E. Meiboom > "Bijzondere rechtspleging. Naoorlogse rechtspleging voor collaboratie, oorlogsgerelateerde misdaden en oorlogsmisdaden, 1944-1952"

 

28 juni 2022
16:00 - 00:00 uur
bijzondere bijeenkomst ter gelegenheid van de onthulling van een plaquette voor Frederik Adolf van der Marck, waarbij vertogen werden gehouden door prof.mr. E. Koops en prof.mr. J.E. Jansen

 

29 maart 2022
20:00 uur
vergadering en vertoog door: mevrouw prof.dr.mr. M.F.H. Hirsch Ballin > "Het nieuwe Wetboek van Strafvordering: groot onderhoud voor toekomstbestendig strafprocesrecht"
Deze vergadering vindt plaats in de Tuinkamer van de Prinsenhof.

22 februari 2022
20:00 uur
vergadering en vertoog door: mevrouw M. van der Veer-Bosch > "Hoge Raad serveert 'nieuwe' box 3 af"

Deze vergadering vindt plaats in het Market Hotel, Grote Markt te Groningen


29 januari 2022
16:00 uur
jaarvergadering (via Zoom)
 

30 november 2021
20:00 uur
vergadering en vertoog door: mr. P. Koerts > "Bedrog, arglist en vervalste stukken: over herroeping van civiele uitspraken en een enkel procesrechtelijk curiosum"


26 oktober 2021
20:00 uur
vergadering en vertoog door: prof.mr.dr. J. van Lochem > "Corona en huur"

 

16 oktober 2021
14:00 - 00.00 uur
lustrumviering ter gelegenheid van het 260-jarig bestaan van het Genootschap

 

28 september 2021
20:00 uur
vergadering en vertoog door: prof.mr. J.E. Jansen > "Groningse juristen, Pro Excolendo en slavernij"

 

30 maart 2021
20:00 uur
Zoom-vergadering en vertoog door: prof.dr. J. Uzman > “Covid-19 als teststraat voor het staatsrecht. De avondklok en de Trias Politica”

 

23 februari 2021
20:00 uur
Zoom-vergadering en vertoog door: prof.mr.dr. A.T. Marseille > “Voorbij de toeslagenaffaire: hoe het bestuursrecht er beter van kan worden”

 

30 januari 2021
16.00 uur
jaarvergadering (via Zoom)

 

24 november 2020
20:00 uur
Zoom-vergadering en vertoog door: prof.mr.dr. A.R. Houweling > “Arbeidsmarkt in (Covid)beweging: flex to the max, or not.......”

 

27 oktober 2020 (deze vergadering is in verband met corona-maatregelen niet doorgegaan)
Er is een schriftelijk vertoog verspreid onder de leden van de hand van
prof.mr. L. Timmerman > "Purpose in de managementleer en het vennootschapsrecht"


29 september 2020 (deze vergadering is in verband met corona-maatregelen niet doorgegaan)
20:00 uur

31 maart 2020 (deze vergadering is in verband met corona-maatregelen niet doorgegaan)
20:00 uur


25 februari 2020
20:00 uur
vergadering en vertoog door: prof.mr. S.C.J.J. Kortmann > "Van TCMG naar IMG, vergoeding van mijnbouwschade in Groningen"


25 januari 2020
17.00 uur
jaarvergadering

25 januari 2020
19.30 uur
ordentelijk souper

26 november 2019
20:00 uur
vergadering en vertoog door: prof.mr. R.J.B. Schutgens > "De Urgenda-rechtspraak"


29 oktober 2019
20:00 uur
vergadering en vertoog door: prof.mr.dr. E.C.H.J. Lokin > "Verleidelijke bonussen, stijgende bestuurdersbeloningen en de onmacht van het ondernemingsrecht"

 

24 september 2019
20:00 uur
vergadering en vertoog door: mevrouw mr. P.E.M.S. Lokin-Sassen “De Vrouwenkiesrechtkwestie”

 

26 maart 2019
20:00 uur
vergadering en vertoog door: prof. dr. R. Aerts “Mr. J.R. Thorbecke, genootschappelijkheid en het recht”

 

26 februari 2019
20:00 uur
vergadering en vertoog door: mevr. prof. mr R. de Bock “Exit E-Court, maar hoe verder?”

 

26 januari 2019
19:30 uur
ordentelijk souper

 

26 januari 2019
17:00 uur
jaarvergadering

 

 

 

Overzichten van de vertogen die door de eeuwen heen gehouden zijn:

 Enkele van de gepubliceerde verhandelingen vindt u bij literatuur.