Agenda

De bijeenkomsten vinden - tenzij anders vermeld - plaats op de volgende lokatie: Prinsenzaal, Prinsenhof, Martinikerkhof te Groningen


29 september 2020 (deze vergadering is in verband met corona-maatregelen niet doorgegaan)
20:00 uur
vergadering en vertoog door: mr.dr. R. Keurentjes > "De nieuwe zorgwetten: een verbetering?"

31 maart 2020 (deze vergadering is in verband met corona-maatregelen niet doorgegaan)
20:00 uur
vergadering en vertoog door: prof.mr. L. Timmerman > "De uitdagingen voor het ondernemingsrecht in de komende tijd"

25 februari 2020
20:00 uur
vergadering en vertoog door: prof.mr. S.C.J.J. Kortmann > "Van TCMG naar IMG, vergoeding van mijnbouwschade in Groningen"


25 januari 2020
17.00 uur
jaarvergadering

25 januari 2020
19.30 uur
ordentelijk souper

26 november 2019
20:00 uur
vergadering en vertoog door: prof.mr. R.J.B. Schutgens > "De Urgenda-rechtspraak"


29 oktober 2019
20:00 uur
vergadering en vertoog door: prof.mr.dr. E.C.H.J. Lokin > "Verleidelijke bonussen, stijgende bestuurdersbeloningen en de onmacht van het ondernemingsrecht"

 

24 september 2019
20:00 uur
vergadering en vertoog door: mevrouw mr. P.E.M.S. Lokin-Sassen “De Vrouwenkiesrechtkwestie”

 

26 maart 2019
20:00 uur
vergadering en vertoog door: prof. dr. R. Aerts “Mr. J.R. Thorbecke, genootschappelijkheid en het recht”

 

26 februari 2019
20:00 uur
vergadering en vertoog door: mevr. prof. mr R. de Bock “Exit E-Court, maar hoe verder?”

 

26 januari 2019
19:30 uur
ordentelijk souper

 

26 januari 2019
17:00 uur
jaarvergadering

 

 

 

Overzichten van de vertogen die door de eeuwen heen gehouden zijn:

 Enkele van de gepubliceerde verhandelingen vindt u bij literatuur.