Literatuur

Wetten voor het Genootschap (te vinden in Groninger Archieven 451 nrs 1-6, zie beneden aan deze pagina):

  • 1761 [nog niet gedigitaliseerd]
  • 1777
  • 1827 [nog niet gedigitaliseerd]
  • 1854 [nog niet gedigitaliseerd]
  • 1874
  • 1920 [nog niet gedigitaliseerd]
  • 2011

 

Door de eeuwen heen heeft het Genootschap ook diverse publicaties uitgebracht. Hier een selectie:

Verhandelingen ter nasporing van de wetten en gesteldheid onzes vaderlands, waarbij gevoegd zijn eenige analecta tot dezelve betrekkelijk door een genootschap te Groningen PRO EXCOLENDO JURE PATRIO.

 

Artikelen over het Genootschap, zijn gebruiken, bibliotheek en tradities buiten bovengenoemde jubileumredes om:

 

"Handschriften, kaarten en boeken behoorende tot de verzameling van het Genootschap Pro Excolendo Iure Patrio":

 

De collectie is in bruikleen bij de Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit te Groningen onder de naam: Societas Pro Excolendo Iure Patrio
Ze omvat ca. 3.500 juridische en historische werken, waaronder ruim 100 handschriften voornamelijk van landrechten en stadboeken.

 

Een deel van het archief van het Genootschap is ondergebracht bij de Groninger Archieven onder collectie nummer 451: