Bestuur / Contact

Het bestuur van Pro Excolendo Iure Patrio anno 2020 bestaat uit de volgende personen:


 

president: mw mr. M.A.B. Faber-Siermann

secretaris: dhr mr. P. van Eijk

rentmeester: dhr mr. E.F. Verheul

bibliothecaris: prof. dr. B.H. Stolte

 

Lijsten met presidenten door de eeuwen heen:

 

 

Voor interne correspondentie over het Genootschap kunt u contact opnemen met mevr. Dielhof via Trip.

Voor externe correspondentie over het Genootschap kunt u contact opnemen met: proexcolendo@gmail.com
NB correspondentie op dit e-mailadres wordt onregelmatig afgehandeld.