2011 lustrum en Rome-reis

In 2011 vierde het Genootschap zijn 250-jarig-jubileum in de Martinikerk te Groningen.
Voor deze gelegenheid hield Prof. Lokin een rede die u hier kunt downloaden als pdf: jubileumrede Prof. Lokin (2011).
Daarnaast heeft het Genootschap een jubileum reis georganiseerd naar Rome.
De befaamde Groninger dichter Jean Pierre Rawie schreef naar aanleiding daarvan onderstaand gedicht.

 

PRO EXCOLENDO

1761-2011

 

Een Groningse hoogleraar die geen vrede

met het Romeinse ius commune had,

riep een genootschap in het leven dat

zo levensvatbaar zijn zou als geen tweede.

 

Die scheppingsdaad is stellig niet de reden

dat Van der Marck verjaagd werd uit de stad;

hij keerde terug en stierf hier hooggeschat.

Dit speelt een kwart millenium geleden.

 

Pro excolendo iure patrio,

een bent uit de Verlichting voortgekomen,

waarmee de stad nog altijd eer inlegt,

 

misschien wel niet van hier tot Tokyo,

maar zeker wel van Groningen tot Rome,

omwille van het vaderlandse recht.

 

                                           Jean Pierre Rawie

 

[Eerder gepubliceerd in Pro Memorie 13.1 (2011) p. 130]

 

2011 Genootschap te Rome
Het gezelschap te Rome (2011)

 

2011 Lustrum in Martinikerk Groningen
Het lustrumfeest voor het 250-jarig bestaan werd gevierd in de Martinikerk te Groningen (2011)