Een bank van Pro Excolendo in het Academiegebouw

In 1909 bestond de Rijksuniversiteit Groningen 395 jaar. Het was dat jaar dubbel feest omdat ook het nieuwe Academiegebouw ingewijd werd. (Het oude was in 1906 afgebrand.) De plechtigheden vonden op 29 juni plaats in de Martinikerk. De kerk zat stampvol, iedereen was er, curatoren, hoogleraren uit Groningen en andere steden, reünisten, studenten, en ook het Koningshuis vaardigde enige leden af. Prins Hendrik en de koningin-moeder Emma woonden de plechtigheid bij. Koningin Wilhelmina gaf geen acte de présence omdat zij kort daarvoor bevallen was van een dochtertje, Juliana. Verschillende hoogwaardigheidsbekleders voerden het woord, daar onder prins Hendrik, de president-curator, de rector magnificus en de president van Pro Excolendo Iure Patrio, de Leeuwarder rechter C.W. Stheeman. Hij schonk namens het oude Genootschap een ‘passend geschenk’ aan de nog oudere alma mater, een eikenhouten bank. Uit zijn toespraak blijkt welk doel Pro Excolendo met dit geschenk voor ogen stond:

 

‘Maar bovenal, het is de innige wensch van Pro Excolendo hoe hoog ook het getal der jaren dezer universiteit zal mogen klimmen, haar geest eeuwig jong en krachtig moge blijven en dat nooit de dag zal komen dat de Groningsche academie, rude donata, ter ruste zal worden gezonden. Neen, zal die bank eene zinnebeeldige betekenis hebben, dan zij het een van rust van het lichaam alleen, en met geen ander doel dan dat de geest des te ingespannener zal kunnen arbeiden en aldus tot de allerhoogste praestatie in staat zal worden gesteld.’ (Telegraaf van woensdag 30 juni 1909)

 

(tekst: J.E. Jansen)

Interieur, overzicht van de gang met de entree van de Aula (Groningen-20416192-RCE) 

De bank geschonken door het Genootschap ter linkerzijde van de ingang van de Aula in het Academiegebouw.
bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [Rijksmonument 485446] via Wikimedia Commons (foto: K. Roderburg)

 

1909 Bankje ProExcolendo

 

1909 Bankje ProExcolendo detail 2   1909 Bankje ProExcolendo details 1

De bank geschonken in 1909 door het Genootschap.

foto's: F.Brandsma