Gerrit Overdiep (1919-1998)

Mr. Gerrit Overdiep is bijna een halve eeuw zowel een kleurrijk als invloedrijk lid van Pro Excolendo geweest. Als jurist was hij prominent in de stad door zijn lange aanwezigheid in de Rechtbank Groningen, waar hij in 1947 was begonnen als substituut-griffier, in 1956 rechter werd en, na een vice-presidentschap vanaf 1967, van 1975 tot 1986 het presidentschap bekleedde. Zijn uitspraken in krakerszaken leidden tot spandoeken en affiches met de leuze ‘Demp Overdiep’, waaruit de lezer de teneur van deze uitspraken gemakkelijk af zal leiden. Zijn activiteiten naast zijn juridische loopbaan werden gedreven door een grote belangstelling voor en kennis van de geschiedenis van het noorden, die tot uiting kwam in voordrachten en publikaties en in bestuurlijke taken die hij op zich nam.

Hij werd lid van Pro Excolendo in 1950, hield over de jaren niet minder dan 14 vertogen en was decennialang Commissaris tot de buitencorrespondentie tevens bibliothecaris. In die functie introduceerde hij de beoefening van het sjoelspel, elk jaar na het ordentelijk souper. Hij leidde die steeds in met een uiteenzetting van de oorsprong van dat spel, in vijf varianten die hij zorgvuldig in een vijfjarige cyclus voordroeg en op de toehoorders een onuitwisbare indruk achterlieten.

 

Zie over Overdiep als jurist en lid van Pro Excolendo: G. Vrieze, ‘Eigentijdse vondsten van mr. Gerrit Overdiep’, in: J.W. Boersma-C.J.A. Jörg (edd.), Ere-Saluut. Opstellen voor mr. G. Overdiep, Groningen 1995, 11-64.
Een beeld van zijn leven wordt geschetst door Hessel Schuth, ‘Gerrit Overdiep, “Met hart betrokken bij historie en recht in het noorden”’, Historisch Jaarboek Groningen 2010, 90-109.

Een interview met Gerrit Overdiep is gehouden door Mieke Ockhuizen en Jan Marinus Wiersma ‘Nogmaals een Amateurhistoricus’, in: Groniek 36 (1975), pp. 2-4.

 

(tekst: B.H. Stolte)

G Overdiep op beeldbankgroningen 

Deze foto van Gerrit Overdiep is gemaakt door Jan Willem van Vliet (1993)
Bron: beeldbankgroningen.nl [nr: NL-GnGRA_2290_7155]

 

Ere-Salut Opstellen voor G Overdiep